Commissies


In haar werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door de volgende commissies:

PR-commissie

Taken: o.a. beheer van de website, verzorgen digitale en papieren nieuwsbrieven, verzorgen van publicaties en promotiemateriaal, ondersteuning bieden bij concerten en andere activiteiten.

Samenstelling: Corine de Croes, Silas Wittrock.

Orkestcommissie

Taken: o.a. organiseren van concerten en evenementen, beheren en digitaliseren van muziekstukken, begeleiding nieuwe leden.

Kerngroep: Techniek: Marcel Boonk, Marco Boonk, Mika Hazenkamp, Marie-Louise Waanders, Rutger ter Horst, Jeroen Klein Legtenberg.

Adviseur:: Carl Wittrock.

Commissie Drum- en Showfanfare, incl. majorettes

Taken: o.a. werven en regelen van optredens (incl. busvervoer), bepalen repertoire in overleg met dirigent, opstellen repetitieplanningen, organisatie jaarlijks trainingsweekend.

Samenstelling: Mathijn Bomans, Saray Eggink, Annelot Haafkes, Marloes op den Dries

Jeugdcommissie

Taken: o.a. schakel tussen vereniging en muziekschool/docenten, aanspreekpunt voor leerlingen, werven van (jeugd-)leden, organiseren van concerten en evenementen.

Samenstelling: Floor Paauwe, Shirley Leferink, Marc Vehof

Materiaalcommissie

Taken: o.a. beheer van de opslagruimten en materialen (m.u.v. instrumentarium).

Samenstelling: Mathijn Bomans, Michel Elfers en Gerard Veringa

Sponsorcommissie

Taken: o.a. onderhouden contacten met sponsoren en werven van nieuwe sponsoren.

Samenstelling: Albert van den Burg, Jan Lentelink, Wim Semmekrot

Reiscommissie

Taken: o.a. de volledige organisatie van een vier- à vijfjaarlijkse buitenlandse reis, inclusief muzikaal optreden.

Samenstelling: Michel Elfers, Erik Scholte in’t Hoff