Erepagina


Iedereen is belangrijk voor Apollo. Al onze leden, waarvan velen zich naast het muzikale ook op ander gebied inzetten voor de vereniging, onze sponsoren, onze supporters en natuurlijk onze bezoekers. Maar zeker onze ereleden, eredirigent en beschermheer zijn belangrijk voor Apollo. Hieronder stellen wij ze kort aan u voor.

ir. J.G.J. ter Haar, erelid

4d3f353e07a45002_2009-02_300-dir_j._ter_haar_sr_president_commissaris_st_zwTijdens de algemene ledenvergadering van
30 maart 2015, hebben wij afscheid genomen van Dhr. Ter Haar als beschermheer. Lees meer…

De heer ir. J.G.J. ter Haar, tot 2002 algemeen directeur van
Oad Groep BV, was sinds 1986 beschermheer van Muziekvereniging Apollo. Dankzij de geweldige steun van de heer Ter Haar heeft onze vereniging al meerdere bijzondere optredens kunnen verzorgen. Optredens ter opluistering van verschillende voetbalwedstrijden en de parade in Disneyland Parijs zijn hier slechts voorbeelden van.
De heer Ter Haar was als beschermheer ook voorzitter van de Albert Sommer Stichting.

H. Fransen, eredirigent

4d41843de1fc7fransen_jpg_bewerktMaar liefst 21 jaar was de heer H. Fransen dirigent van Muziekvereniging Apollo. Onder zijn leiding zijn met het harmonieorkest vele successen behaald. Deelname aan concoursen was naar zijn mening noodzakelijk om de muzikale kwaliteit op peil te houden maar van veel groter belang vond hij het dat Apollo zich binnen de eigen Goorse gemeenschap liet horen en zien.

Bij zijn afscheid in 1992 werd de heer Fransen benoemd tot ere-dirigent van Apollo.

H. Hofmeijer

4da5a79ce0ea7img_88782Na beoordeling van de eerste dirigent van Apollo, Albert Sommer, begon hij in 1949 op 10-jarige leeftijd op piccolo omdat hij de vingers nog niet lang genoeg had om de dwarsfluit te spelen. Een jaar later volgden dwarsfluit en piano. Met concoursen speelde hij ook xylofoon, omdat hij het pianoklavier beheerste. In 1979 begon hij op de tenorsax, een instrument dat hij vandaag de dag nog steeds speelt; inmiddels het oudste instrument van de vereniging. Henk Hofmeijer maakte jarenlang deel uit van het bestuur. Van 1973-1976 algemeen bestuurslid en van 1980 tot en met 1984 werd hij penningmeester onder voorzitterschap van wijlen de heer H.Vos. Ook als lid van de leerlingencommissie en als budgetbeheerder tijdens het jubileumjaar in 2009 is hij van grote waarde geweest. Actief, betrokken, betrouwbaar en kritisch zijn eigenschappen die hem kenmerken. Voldoende redenen om hem op 22 maart 2011 te benoemen tot erelid.

J. Lentelink

4da5a7c2bb6a7img_88781De heer J.H. Lentelink begon op 15-jarige leeftijd zijn muzikale loopbaan bij onze vereniging. Hij koos voor trompet en kreeg les van de heer G. Kerkhof, trompettist in het Overijssels Philharmonisch Orkest (het huidige Orkest van het Oosten) en docent aan de Kweekschool in Hengelo, waar J. Lentelink zijn lerarenopleiding volgde. Op verzoek van de dirigent die een wat zwaardere bezetting in het orkest wenste, maakte hij de overstap naar de bariton.
Maar liefst ruim 40 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur. Jarenlang was hij secretaris en later penningmeester. Daarnaast vertegenwoordigt hij Apollo in de Gebruikersraad van De Reggehof en in de Federatie Muziekverenigingen Hof van Twente. Van deze Federatie beheert hij ook de financiën.
Verder iemand met de juiste contacten, zeer deskundig en een vastbijter in lastige materies, veelal met het gewenste resultaat.
Apollo zit in zijn bloed en in zijn hart. Sinds 22 maart 2011 met recht erelid van onze vereniging.