Erepagina


Iedereen is belangrijk voor Apollo. Al onze leden, waarvan velen zich naast het muzikale ook op ander gebied inzetten voor de vereniging, onze sponsoren, onze supporters en natuurlijk onze bezoekers. Maar zeker onze ereleden, eredirigent en beschermheer zijn belangrijk voor Apollo. Hieronder stellen wij ze kort aan u voor.

ir. J.G.J. ter Haar, erelid

4d3f353e07a45002_2009-02_300-dir_j._ter_haar_sr_president_commissaris_st_zwTijdens de algemene ledenvergadering van
30 maart 2015, hebben wij afscheid genomen van Dhr. Ter Haar als beschermheer. Lees meer…

De heer ir. J.G.J. ter Haar, tot 2002 algemeen directeur van
Oad Groep BV, was sinds 1986 beschermheer van Muziekvereniging Apollo. Dankzij de geweldige steun van de heer Ter Haar heeft onze vereniging al meerdere bijzondere optredens kunnen verzorgen. Optredens ter opluistering van verschillende voetbalwedstrijden en de parade in Disneyland Parijs zijn hier slechts voorbeelden van.
De heer Ter Haar was als beschermheer ook voorzitter van de Albert Sommer Stichting.

H. Fransen, eredirigent

4d41843de1fc7fransen_jpg_bewerktMaar liefst 21 jaar was de heer H. Fransen dirigent van Muziekvereniging Apollo. Onder zijn leiding zijn met het harmonieorkest vele successen behaald. Deelname aan concoursen was naar zijn mening noodzakelijk om de muzikale kwaliteit op peil te houden maar van veel groter belang vond hij het dat Apollo zich binnen de eigen Goorse gemeenschap liet horen en zien.

Bij zijn afscheid in 1992 werd de heer Fransen benoemd tot ere-dirigent van Apollo.

H. Hofmeijer, erelid

4da5a79ce0ea7img_88782Na beoordeling van de eerste dirigent van Apollo, Albert Sommer, begon hij in 1949 op 10-jarige leeftijd op piccolo omdat hij de vingers nog niet lang genoeg had om de dwarsfluit te spelen. Een jaar later volgden dwarsfluit en piano. Met concoursen speelde hij ook xylofoon, omdat hij het pianoklavier beheerste. In 1979 begon hij op de tenorsax, een instrument dat hij tot het einde van zijn leven heeft bespeeld. Op 23 februari 2023 overleed hij op 84-jarige leeftijd. Henk Hofmeijer maakte jarenlang deel uit van het bestuur. Van 1973-1976 algemeen bestuurslid en van 1980 tot en met 1984 werd hij penningmeester onder voorzitterschap van wijlen de heer H.Vos. Ook als lid van de leerlingencommissie en als budgetbeheerder tijdens het jubileumjaar in 2009 is hij van grote waarde geweest. Actief, betrokken, betrouwbaar en kritisch zijn eigenschappen die hem kenmerken. Voldoende redenen om hem op 22 maart 2011 te benoemen tot erelid.

J. Lentelink, erelid

4da5a7c2bb6a7img_88781De heer J.H. Lentelink begon op 15-jarige leeftijd zijn muzikale loopbaan bij onze vereniging. Hij koos voor trompet en kreeg les van de heer G. Kerkhof, trompettist in het Overijssels Philharmonisch Orkest (het huidige Orkest van het Oosten) en docent aan de Kweekschool in Hengelo, waar J. Lentelink zijn lerarenopleiding volgde. Op verzoek van de dirigent die een wat zwaardere bezetting in het orkest wenste, maakte hij de overstap naar de bariton.
Maar liefst ruim 40 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur. Jarenlang was hij secretaris en later penningmeester. Daarnaast vertegenwoordigt hij Apollo in de Gebruikersraad van De Reggehof en in de Federatie Muziekverenigingen Hof van Twente. Van deze Federatie beheert hij ook de financiën.
Verder iemand met de juiste contacten, zeer deskundig en een vast-bijter in lastige materies, veelal met het gewenste resultaat.
Apollo zit in zijn bloed en in zijn hart. Sinds 22 maart 2011 met recht erelid van onze vereniging.

A. van den Burg, erelid

Albert van den Burg begon op 9-jarige leeftijd bij Apollo op de Es-klarinet vanwege zijn toen nog kleine vingertjes. Later volgden de Alt- en Tenorsaxofoon en tegenwoordig speel hij Bariton sax in het orkest. Albert speelt in het Harmonieorkest van Apollo maar heeft jarenlang in de BigBand gespeeld waar hij ook medeoprichter van was.
Albert is heel actief geweest op organisatorisch gebied bij Apollo, hij was jarenlang bestuurslid, was actief in de reiscommissie en heeft heel veel werk verricht voor de exposititecommissie tijds het 100-jarig jubileum. Wat een prachtige jubileumboeken heeft hij mede samengesteld. Enorm veel pr-materiaal komt qua ontwerp en drukwerk van Alberts hand en hij verzorgde en sponsorde dit met Burgodruk belangeloos. Albert werd in 2012 benoemd tot Erelid van onze vereniging.

W. Semmekrot, erelid

Een muziekman in hart en nieren. Op 11 jarige leeftijd begon Wim als muzikant op trompet bij Muziekvereniging Apollo bij Albert Sommer. Na 25 jaar trompet stapte Wim over op de Althoorn. En inmiddels speelt hij al ruim 30 jaar Es-bas.
Naast spelen in het harmonieorkest van Apollo sloot Wim zich ook aan bij De Reggestad Muzikanten al waar hij 50 jaar heeft meegespeeld. Later kwamen daar de Reggetaler Spatzen nog bij maar maakt geen deel meer uit van de Reggestad Muzikanten.
In de jaren ’80 trad Wim toe tot het bestuur van Apollo als 2e penningmeester en penningmeester van de jeugd van Apollo. In 1985 nam Wim de voorzittershamer over. In die tijd waren er nog geen commissies en deed het bestuur alle werkzaamheden. Er werd elke maandag na afloop van de repetitie vergaderd. Ongeveer 13 jaar is Wim toen bestuurslid geweest. In 2005 volgde een nieuwe bestuursperiode van maar liefst 12 jaar (voorzitter en later 2e voorzitter).
Op dit moment vervult Wim een 3e periode als voorzitter. In de tijd dat Wim Semmekrot even geen bestuurslid was, had hij zitting in allerlei commissie binnen Apollo.
In 2012 werd Wim erelid van Apollo. Meer dan verdiend. Mede door de verdiensten bij Apollo is Wim in 2018 geridderd in de orde van Oranje.

G. Waanders, erelid

Een man met een groot hart voor Apollo.
Op 11 jarige leeftijd begon Gerard zijn muzikale loopbaan op de trompet, waarna hij een jaar later mee mocht lopen tijdens de optocht van het Goorse School- en Volksfeest.
In het harmonieorkest vond Gerard op trompet zijn plaats, maar ook werd hij trompettist in de BigBand en later in de Oale BigBand. Vele optredens en concerten heeft hij meegeblazen. Hij was zeer actief en een grote muzikale steun, wat hij nu nog steeds is binnen het Harmonieorkest. Ook maakte hij enkele jaren deel uit van het bestuur van Apollo.
De grootste klus was toch wel, samen met anderen, het organiseren van de expositie ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Apollo in het Goors Historisch Museum. En wat te denken van de twee prachtige jubileum boeken van die zijn gemaakt van het 100-jarig bestaan van Apollo. Gerard heeft daar enorm veel tijd ingestoken en inzet voor getoond.
Een bijzonder mooi detail is dat Gerard tegenwoordig samen met zijn zoon Raymond, schoondochter Marie-Louise en zijn twee kleinzoons Luca en Senna in het Harmonieorkest van Apollo speelt. Muziek zit duidelijk in het bloed bij de familie Waanders
Apollo is, zoals Gerard zelf zegt, van grote invloed geweest op zijn persoonlijke situatie en carrière en hij bedankt iedereen die daar op welke manier dan ook aan heeft bijgedragen.
Tijdens de algemene jaarvergadering van 21 mei 2022 werd de heer Gerard Waanders terecht benoemd tot erelid van Muziekvereniging Apollo.