Apollo neemt afscheid van haar beschermheer


Tijdens de jaarvergadering van Muziekvereniging Apollo Goor namen het bestuur en leden afscheid van beschermheer de heer Joop Ter Haar.
Ter Haar was ruim 27 jaar beschermheer van Apollo. Zijn enorme betrokkenheid enerzijds en contacten anderzijds hebben de vereniging veel gebracht.

Apollo zette deze dankbaarheid om door Ter Haar te benoemen tot erelid.
In zijn dankwoord gaf de heer Ter Haar aan dat Apollo als bloeiende vereniging een mooie toekomst tegemoet gaat waarbij het 100 jarig jubileum in 2019 een mijlpaal wordt waar een ieder in de vereniging zijn steentje bij kan dragen.

De Goorse gemeenschap zal hier ook zeker bij betrokken worden omdat 2015 het startjaar is van de jubileumactiviteiten en waarbij iedereen zijn ideeën kan aandragen via: info@apollogoor.nl

IMG_8411


<< Nieuws