Leerlingen


14245203225272043ee2497img_9719Lid worden?

De leerlingen van Apollo zijn misschien wel de belangrijkste leden van de vereniging, want zij zijn de toekomst van deze bloeiende vereniging.

Nieuwe leden die zich aanmelden kiezen voor een muzikale hobby. Om deze hobby uitdagend te maken en te houden biedt de vereniging verschillende doorstroommogelijkheden. Daarbij draait het niet alleen om het niveau, maar ook om de stijl muziek die gespeeld wordt.
Leden van Apollo krijgen een eigen instrument (in bruikleen) zodat ze direct kunnen beginnen met spelen. De lessen worden verzorgd door ervaren docenten van de Muziekschool Hof van Twente die de leerlingen leren omgaan met het gekozen instrument.

Bij Apollo kun je vier diploma’s behalen die landelijk erkend zijn. Het A-diploma is het eerste te behalen diploma en het D-diploma het hoogst haalbare. Elke leerfase duurt gemiddeld twee tot drie jaar. Een leerfase wordt altijd afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Samenspeelgroepje91947357553523a5562941img_1931

Wanneer leerlingen enkele maanden bij Apollo spelen, kunnen ze al doorstromen naar het samenspeelgroepje o.l.v. Vincent Pollemans. Hierin leert de leerling samen te spelen met anderen. De muzikale ontwikkeling van de leerling in combinatie met de sociale betrokkenheid staan hierbij centraal.

Wanneer leerlingen een A-diploma behaald hebben, kunnen ze kiezen tussen doorstroming naar de Drum- en Showfanfare of het jeugdorkest.

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Direct inschrijven kan ook. Download het inschrijfformulier en stuur deze volledig ingevuld naar ons secretariaat.

4d401ff2c7699samenspeel_siteJeugdorkest

Leerlingen die het A-diploma hebben behaald en hun muziekopleiding voortzetten, stromen door naar ons jeugdorkest onder leiding van Vincent Pollemans. Door het verzorgen van mini-concerten en deelname aan concoursen wordt de jeugd voorbereid op uiteindelijke deelname in het harmonieorkest.

Zodra het B-diploma in bezit is, vindt die doorstroming plaats in overleg met Vincent Pollemans en Carl Wittrock .Uittzondering hierop zijn fluitisten hoboïsten. Zij moeten in het bezit zijn van het C-diploma om deel te kunnen nemen in het harmonieorkest.

Om het muzikale niveau uit te bereiden kunnen leden hierna ook nog het C en D-diploma halen. Het jeugdorkest speelt in de tweede afdeling (vijfde divisie) van de KNMO.


meer informatie:
M: info@apollogoor.nl