70e Anjeractie


Anjeractie_JubileumslogoVanaf maandag 1 tot en met zaterdag 6 juni a.s. vindt de 70e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuurbehoud. Tienduizenden collectanten van culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De opbrengst gaat voor de volle honderd procent naar cultuur en natuurbehoud. Eenderde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten binnen de provincie Overijssel.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen., kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud.

Leden van Muziekvereniging Apollo zullen in Goor weer aan de deur komen met de bekende blauwe collectebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in onze eigen regio. In Overijssel kon mede daardoor in 2014 aan 200 projecten een bedrag van ruim  € 550.000  worden toegekend.


<< Nieuws