Anjeractie


logo anjeractieVanaf maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni a.s. vindt de 71e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuurbehoud. Tienduizenden collectanten van culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De opbrengst gaat voor de volle honderd procent naar cultuur en natuurbehoud.

Vanaf dit jaar mogen collecterende verenigingen 50% van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. De andere helft is bestemd voor projecten binnen de provincie Overijssel.

Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo is er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen, kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud.

Onze leden zullen in Goor weer aan de deur komen met de bekende blauwe collectebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in onze eigen regio. In Overijssel kon mede daardoor in 2014 aan 200 projecten een bedrag van ruim € 500.000 worden toegekend.


<< Nieuws