Goed begin van het nieuwe jaar


In een overvolle zaal werd genoten van het programma dat de Reggestad Muzikanten en de Oberkrainergroep de Orginal Reggestaler Spatzen te bieden hadden. Elk jaar, traditioneel op de 2e zondag van januari, lieten beide onderdelen van muziekvereniging Apollo zien en horen wat ze in hun mars hebben.
De Reggestad muzikanten o.l.v. Kapelmeister Jos Evers beten het spits af met composities van Alexander Pfluger, leider van ‘ die 15 Schwindlichen’ en tevens uitgever en componist, te weten de mars ‘ Neue Welt ‘ en de polka ‘ Steeephans Polka’. Gesoleerd werd er door Martin van den Hooven en Joop Poelwijk op bariton in de ‘Zimmermannpolka’ en door Jeroen Klein Legtenberg en Henri Speek op trompet in het nummer ‘ Die kleine Bergkirche’.
Net als in voorgaande jaren zorgde Michel Elfers voor de vrolijke noot door zich als bloemenmeisje verkleed mensen met bloemen te ‘versieren’.
Die Orginal Reggetaler Spatzen o.l.v. Horst Herrmann brachten een gezellig programma met onvervalste Oberkrainermuziek. Horst Hermann heeft sinds een half jaar de muzikale leiding overgenomen van de accordeonist Jan Wolthuis.
In de finale met de Reggestad muzikanten werd het Nieuwjaarsconcert afgesloten met bekende nummers als de mars ‘ Alte Kameraden’ , de Oktoberfesthit ‘Aus Bhmen kommt die Musik’ en de stemmingskraker ‘Sirra Madre’.
De kapel sloot met dit concert het jubileumjaar af en vertoonde tijdens het concert beelden van de afgelopen 50 jaren van de vroegere ‘Sterkapel’. Veel mensen gingen na afloop zeer voldaan weer huiswaarts en gaven aan het volgende jaar weer van de partij te zijn.

ap rm 2014 njc


<< Nieuws