Harmonieorkest naar concertconcours


Op zondag 9 december neemt het Harmonieorkest van Muziekvereniging Apollo uit Goor deel aan het Concertconcours 2018, wat georganiseerd wordt door de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM). Het OBM is aangesloten bij de landelijke Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Het KNMO heeft een reglement voor de aangesloten verenigingen, waarin staat dat een orkest verplicht is eenmaal per vijf jaar aan een concours deel te nemen.

Harmonieorkesten zijn onderverdeeld in de volgende divisies:

Introductie-divisie, 5e divisie,  4e divisie, 3e divisie,  2e divisie, 1e divisie.

Boven de 1e Divisie is de Concertdivisie geplaatst. Hiervoor geldt een apart reglement.

Het Harmonieorkest van Apollo komt uit in de 1e divisie.

 

Voor wat betreft het repertoire zijn er ook allerlei regels:

Voorafgaande aan de uitvoering van het te beoordelen repertoire mag het orkest een vrij te kiezen inspeelwerk van maximaal vijf minuten spelen. Apollo speelt hier het prachtige werk ‘Rushmore’ van Alfred Reed.

Elk deelnemend orkest is verplicht om daarnaast twee werken uit te voeren uit het repertorium van de sectie en divisie waarin het orkest uitkomt. Apollo heeft gekozen voor ’The Armenian Dances’ van Alfred Reed; een stuk gebaseerd op Armeense volksliedjes. Daarnaast wordt ‘Ghost Train’ van Eric Whitacre uitgevoerd. In deze compositie nemen de muzikanten u mee in een bovennatuurlijke spooktrein, die door verlaten stadjes en lege canyons brult.

Alle drie de onderdelen zijn gebonden aan tijdslimieten, die per divisie zijn vastgesteld.

Een jury van minimaal drie personen zal de uitvoeringen beoordelen op intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en  muzikale uitvoering.

Met enthousiasme en vertrouwen gaan de muzikanten van het Harmonieorkest van Apollo het concours tegemoet.

U kunt aanwezig zijn bij dit Concertconcours, wat gehouden wordt in het Muziekcentrum in Enschede. Aanvang optreden Apollo is 13:15 uur.


<< Nieuws