In Memoriam: Ellen Groothuis-Besselink


In Memoriam …

 

Na een periode van afnemende gezondheid is zondag 26 februari 2023 onze zeer gewaardeerde secretaris Ellen Groothuis-Besselink helaas overleden.

Ellen begon haar muzikale loopbaan bij Apollo op de lyra en later bazuin. Haar eerste grote optreden was ter gelegenheid van de kroning van Koningin Beatrix in 1980. Ze heeft die dag geen Majesteit gezien. Vanwege de kroningsrellen waren extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit uitstapje naar Amsterdam liet een grote indruk achter op Ellen en de overige leden. Later volgde Ellen de tambour-maître opleiding en was zij met trots de eerste vrouwelijke tambour-maître van Nederland. Tot haar teleurstelling heeft ze nooit in die functie voor het korps gelopen.

Na een onderbreking van een aantal jaren keerde Ellen midden jaren tachtig terug als lid van Apollo. De BigBand kon er een zangeres bij gebruiken. Met verve heeft Ellen gedurende 25 jaar gezongen in ‘haar’ BigBand, ook een tijdje samen met broer Benedict. Hoogtepunten waren de jaarlijkse optredens in de schoolfeesttent, het jubileum van Apollo in de toenmalige OAD-garage en een groots optreden in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Op haar 50e verjaardag in 2012 had Ellen haar laatste optreden. Haar gehoor had haar zodanig in de steek gelaten dat zingen er helaas niet meer in zat. Desondanks is Ellen zich met hart en ziel blijven inzetten voor onze vereniging, waar inmiddels ook zoon Marnix en dochter Britt al jaren muzikaal actief zijn.

De vereniging heeft een aantal mooie reizen aan Ellen te danken. Als voorzitter van de reiscommissie nam Ellen ons mee naar Luxemburg en Bad Laasphe/Marburg waar de binnensteden werden opgeluisterd met mooie concerten van het harmonieorkest en rondgangen door de Drum- en Showfanfare. Dat ging niet zonder slag of stoot. Samen met echtgenoot Jan bracht Ellen vooraf al een bezoekje aan de beoogde hotelaccommodatie, de stad en de lokale VVV. Ook verschillende, soms verhitte, telefoongesprekken gingen er aan vooraf. Ellen regelde het allemaal.

Vanaf oktober 2009 heeft Ellen het secretariaat van Apollo op zich genomen. Voor al onze leden en samenwerkingspartners was zij dertien jaar lang een heel benaderbaar en goed bereikbaar contactpersoon. Naast de gebruikelijke secretariaatswerkzaam-heden was Ellen jarenlang onze ‘huisfotograaf’ en legde ze alle activiteiten op beeld vast. Dankzij haar enorme affiniteit met fotografie en webbeheer beschikt Apollo al jaren over een actuele en informatieve website. Ook toonde ze een grote inzet voor de jeugd van Apollo. Want … de jeugd heeft de toekomst.

Ellen wordt enorm gemist als het gezicht van Apollo, haar warme persoonlijkheid en goedheid maar dat valt in het niet bij het gemis dat de familie Groothuis te lijden heeft. Wij wensen Jan, Marnix en Anne, Britt en Roslyn heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur Muziekvereniging Apollo Goor


<< Algemeen    << Nieuws