In memoriam: Gerrit van den Burg


In memoriam

Opnieuw moeten wij afscheid nemen van een gewaardeerd lid van onze vereniging. Op 24 november 2023 overleed Gerrit van den Burg na bijna 70 jaar lid te zijn geweest van Muziekvereniging Apollo Goor.

Op 11-jarige leeftijd werd Gerrit lid van onze vereniging. Na een periode van intensieve muzieklessen trad hij toe tot het harmonieorkest onder leiding van de  heer Albert Sommer. Het repertoire bestond uit veelal klassieke muziek.

In 1974 nam Gerrit het initiatief met een aantal jonge muzikanten populaire muziek te maken onder de naam Apollo’s Big Band. Daar plukken we nog altijd de vruchten van.

Ook na het beëindigen van zijn lidmaatschap van de Big Band bleef Gerrit de formatie, die een wat andere weg was ingeslagen, op de voet volgen.

Begin deze eeuw kwam vanuit het jaarlijkse Goorse School- en Volksfeest toch weer behoefte aan de oude Big Band-muziek. Gerrit werd benaderd met de vraag of hij kans zag de oude garde weer bij elkaar te krijgen voor een optreden met “d’Oale Big Band”. Dat lukte hem en natuurlijk was hij zelf ook van de partij. Wat een eenmalig optreden zou zijn, bleek een groot succes en een aantal jaren verzorgde deze formatie een jaarlijks optreden tijdens het Schoolfeest.

Bovendien heeft Gerrit, samen met zijn broer Albert, onze vereniging jarenlang gesteund vanuit het gezamenlijke bedrijf BurgoDruk. O.a. een prachtige jubileumuitgave uit 1994 en de vele nieuwsbrieven die destijds op papier verschenen, getuigen daarvan. Maar ook de talrijke kopieën van muziekstukken en documenten voor de ledenvergaderingen.

Daarnaast heeft Gerrit ruim 25 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Albert Sommer Stichting, vernoemd naar de legendarische dirigent die ruim 50 jaar aan onze vereniging verbonden was.

Wij wensen echtgenote Riet, Petra en Marcel, Eric, de kleinkinderen en alle verdere familieleden veel sterkte de komende tijd.

Bestuur Muziekvereniging Apollo Goor


<< Algemeen    << Nieuws