Inspanning wordt beloond.


Leden van onze vereniging lopen elk jaar rond de maand mei, de collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hierdoor kunnen we een beroep doen op de fondsen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dit jaar is voor de Drum- en Showfanfare een 9-tal nieuwe trompetten aangeschaft en voor het Harmonieorkest 2 Euphoniums. Deze aanschaf was zonder de financiële bijdrage van het Prins Benhard Cultuurfonds niet mogelijk geweest.

Wij danken de leden en de gulle Goorse gevers voor de inzet ten behoeve van de jaarlijkse collecte en wij danken het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de financiële bijdrage!

Prins Bernhard Cultuurfonds_zonder tagline_CMYK_logo


<< Nieuws