Jong voor Oud in de Stoevelaar


De Samenspeelgroep en het Jeugdorkest van Apollo verzorgen op zaterdag 10 december aanstaande een optreden voor de ouderen van Goor. Met veel enthousiasme is de jeugd van Apollo bezig met de voorbereidingen. Het beloven sfeervolle concertjes te worden, natuurlijk overwegend in het teken van Kerst, maar ook andere muziek zal ten gehore worden gebracht.

Wanneer leerlingen enkele maanden bij Apollo spelen, kunnen ze al doorstromen naar het Samenspeelgroepje. Hierin leert de leerling samen te spelen met anderen. De muzikale ontwikkeling van de leerling in combinatie met de sociale betrokkenheid staan hierbij centraal. Het Samenspeelgroepje staat onder de bezielende leiding van Vincent Pollemans.

Leerlingen die het A-diploma hebben behaald en hun muziekopleiding voortzetten, stromen door naar het jeugdorkest, wat ook door  Vincent wordt gedirigeerd. Door het verzorgen van mini-concerten en deelname aan concoursen wordt de jeugd voorbereid op uiteindelijke deelname in het Harmonieorkest.

Het Kerstconcertje wordt om 15.00 uur gegeven in Woonzorgcentrum De Stoevelaar..

Kerstconcertjes jeugd Apollo


<< Nieuws