Jubilarissen in’t zonnetje!


Jarig Apollo zet haar eigen jubilarissen in het zonnetje
Muziekvereniging Apollo Goor viert dit jaar haar eigen 95-jarig jubileum maar telt ook maar liefst 7 jubilarissen. Samen goed voor wel 245 Apollo-jaren. In de halfjaarlijkse ledenvergadering van Apollo werden zes van hen in het zonnetje gezet door voorzitter Ruben van den Burg. Jeroen Vos, 25 jaar lid, kon wegens andere muzikale verplichtingen helaas niet aanwezig zijn.

Jubilaris Annet Deegens-Koeleman ontving de zilveren jubileumspeld voor haar 25-jarige muzikale bijdrage op de klarinet. Gedurende twee jaren zat zij ook in het bestuur en voerde zij het secretariaat.

Ook Erik Scholte in ’t Hoff werd gehuldigd. Hij trad in 1989 in de voetsporen van zijn overleden vader en bespeelt al 25 jaar de bas in het harmonieorkest en de Reggestad Muzikanten. Daarnaast is hij belast met de ledenadministratie en het financieel beheer van de reiscommissie.

De heer Henk Gerritsen werd eveneens voor 25 jaar lidmaatschap gehuldigd. Hij bespeelt de sousafoon in de Drum- en Showfanfare en sinds enkele jaren de bariton in het harmonieorkest.
Ook twee 40-jarige jubilarissen werden door Van den Burg in het zonnetje gezet. Roy Hazenkamp, klarinettist en al jarenlang de concertmeester van het harmonieorkest. Van 2004 tot 2011 was hij penningmeester en tot 2013 was hij algemeen bestuurslid.

Henk Bergevoet verruilde halverwege zijn 40-jarige muzikale carrière bij Apollo zijn klarinet voor de fagot. Naast trouw lid van het harmonieorkest is hij mede-oprichter van de toenmalige jazz-band van Apollo, de huidige, verzelfstandigde Hof Jazz Band.

Tot slot werd de heer Henk Hofmeijer gehuldigd voor maar liefst 65 trouwe Apollo-jaren. Hij is de oudste nog spelende muzikant in het orkest en bespeelt tevens het oudste nog bruikbare instrument, aangeschaft ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Apollo in 1969. Naast de verenigingsspeld voor 65 jaar lidmaatschap ontving de heer Hofmeijer de jubileumspeld van de muziekbond samen met een oorkonde.

AP jubilarissen 2014


<< Nieuws